Kleuterturnen

Gezinsbond

Mollem-Bollebeek

Kleuterturnen - Sportspetters


We bieden kinderen tussen 3 en 6 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarbij de focus op de algemene ontwikkeling van motorische vaardigheden ligt. De sporttak is niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar.. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn daarentegen van cruciaal belang. Het is aan te raden deze vaardigheden al op jonge leeftijd te prikkelen en aan te leren.


Wat zijn fundamentele bewegingsvaardigheden?

Dit zijn motorische basisvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Voorbeelden van fundamentele bewegingsvaardigheden zijn kruipen, heffen, slaan, trappen, trekken en glijden. Alle bewegingen die een kind nu - en later als volwassene - zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.


Waarom is gevarieerd bewegen zo belangrijk?

Gevarieerd bewegen heeft een positieve invloed op:

  • het beter en efficiënter bewegen.
  • het zelfvertrouwen en zorgt voor een positieve ingesteldheid.
  • de mentale ontwikkeling en de algemene gezondheid.
  • de sportspecifieke vaardigheden.
  • een goede sociale ontwikkeling. Kinderen leren respect en begrip tonen voor anderen


Praktische info

 

Wat?

Er worden 3 reeksen van 10 openvolgende Sportspetters-lessen georganiseerd. Je hebt bij inschrijving de keuze om in te schrijven voor het hele schooljaar (120 euro voor niet-leden, 80 euro voor leden Gezinsbond) of per reeks (10 lessen à 45 euro voor niet-leden, 30 euro voor leden Gezinsbond)


De deelnemers worden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen. De lessen worden begeleid door opgeleide sportmonitoren.

Voor de lessen heb je nodig: sportieve kledij en turnpantoffels of sportschoenen.


Waar?

Turnzaal Gemeentelijke Basisschool Mollem

Kasteelstraat 49 - 1730 Mollem


Wanneer en voor wie?

Elke zaterdagvoormiddag,

  • om 9u30: kleuters °2016
  • 10u30: kleuters °2015
  • 11u30: kleuters °2014 & 2013


Een les duurt 45 minuten. Start op zaterdag 14 september 2019!


Inschrijven

Inschrijven voor het seizoen kleuterturnen 2019-2020 kan via mail naar liesbeth_uyttersprot@hotmail.com